Zemné výkopové práce

  • vrátane odborných konzultácií súvisiacich s realizáciou výkopu
  • preprava stavebného materiálu
  • výkopové práce
  • terénne úpravy
  • odvoz stavebnej sute
  • úpravy svahov a vodných tokov