Komplexná stavebná činnosť v oblasti pozemných stavieb

Ponúkame

  • výstavba rodinných domov
  • výstavba bytových domov
  • výstavba výrobných objektov a hál
  • vnútorná aj vonkajšia elektroinštalácia v stavebných objektoch a ich osvetlenie
  • inštalácia technológie budov
  • inštalácia vnútorných rozvodov budov – kúrenie, voda, plyn