Komplexná obnova bytových domov

 • Sme držiteľom licencii na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov Terranova, Baumit.
 • Máme vlastný systém obnovy bytových domov
 • Obnovujeme bytove domy tak, že poskytnutý úver sa spláca ušetreným teplom
 • Navrhujeme také alternatívne riešenia v oblasti financovania obnovy bytových domov, ktoré minimálne zaťažia vlastníkov bytov (investorov)
 • Zabezpečujeme inžiniersku činnosť v plnom rozsahu od projektu až po kolaudáciu stavby
 • Ponúkame individuálny prístup pri riešení obnovy Vášho bytového domu
 • Vypracujeme štúdiu, kde Vám vypočítame maximálnu výšku investície pri obnove bytového domu vychádzajúc z Vášho aktuálneho fondu oprav
 • Obnovu bytových domov zabezpečujeme s dorazom na financovanie, ktoré je na Slovensku najvhodnejšie pre vlastníkov a nájomcov bytov v bytových domov
 • Prezentujeme výsledky hospodárenia s vykurovacím teplom v nami obnovených bytových domoch

Ponúkame zadarmo

 • REALIZAČNÝ PROJEKT
 • NEZÁVAZNÁ CENOVÁ PONUKA A KONZULTÁCIE
 • POMOC PRI VÝBERE PROJEKTANTA
 • POMOC PRI VÝBERE STAVEBNÉHO DOZORU
 • POMOC PRI POSUDZOVANÍ FINANČNÝCH MOŽNOSTÍ
 • BYTOVÉHO DOMUVYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
 • VYBAVENIE VÝHODNÉHO KOMERČNÉHO ÚVERU
 • ÚVERU ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Prečo zateplovať / aplikovať vonkajší tepelnoizolačný kontaktný system ?

Zateplenie bytového domu staršieho ako 20 rokov je z hľadiska tepelnej ochrany budovy nevyhnutnosťou. Ak vlastníci bytov chcú výraznejšie znížiť spotrebu energie na vykurovanie, je potrebné vykonať dodatočné zateplenie.

EKONOMICKÉ DÔVODY = ÚSPORY

 • možnosť úspor 30 – 50 % nákladov na vykurovanie (komplexným riešením tepelnej   ochrany a regulácie v zásobovaní teplom)
 • Nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy = dlhšia životnosť
 • Nižšie náklady oproti prípadnej klimatizácii v budove
 • Eliminácia negatívnych vplyvov teplotných zmien v konštrukcii
 • Predĺženie životnosti fasády

TECHNICKÉ DÔVODY : vysoká ochrana stavby

 • Zvýšenie povrchovej teploty na vnútornej strane obvodovej konštrukcie
 • Zlepšenie tepelnej pohody
 • Zníženie rizika kondenzácie
 • Obmedzenie vzniku plesni
 • Eliminácia tepelných mostov
 • Obnova visutých konštrukcii (loggií, balkónov) = výrazne zlepšenie statických vlastností
 • Zateplená stavebná konštrukcia lepšie odoláva poveternostným vplyvom
 • Vyššia akumulácia obvodovej konštrukcie
 • Možnosť inštalácie kolektorov a tepelných čerpadiel
 • Zlepšenie akustických vlastnosti konštrukcii budovy v dôsledku zvukovo izolačných vlastnosti izolantov