Inžinierske stavby

Súčasťou mnohých našich projektov boli aj inžinierske stavby

  • spevnené plochy
  • komunikácie
  • chodníky
  • námestia
  • kanalizácie (splaškové, dažďové)