Lieskovská cesta 616 P.O.BOX 186, 9601 ZVOLEN

Tel.: 045/5321 249, 5321 110, 5320 866, 5320 867

Fax: 045/5321 249, 5320 866

Email: purstav@purstav.sk

HNÚŠŤA:

Ždiar 179, 981 01 Hnúšťa Tel./Fax: 047/5423 709

Email: hnusta@purstav.sk

 

mapka

 

 

 


 

PUR PENA - ELASTOPOR

Táto nová progresívna technológia bola vyvinutá v USA, odkial sa rýchlo rozšírila do všetkých priemyslovo vyspelých krajín sveta. Tvrdá polyuretanová pena sa ako najúčinnejší tepelno izolačný materiál používa v stavebníctve už viac ako 30 rokov.

Umožnuje vytvárat dokonalú tepelnú a vodotesnú izoláciu nástrekom "priamo na mieste", a to na akomkoľvek povrchu stavebného alebo priemyselného objektu. Izolacná vrstva z PUR peny vyniká mimoriadnou odolnostou na poveternostné vplyvy aj v silne agresívnom prostredí, vysokou priľnavosťou ku všetkým stavebným materiálom a dlhou životnostou. V stavebníctve sa vodotesné a tepelné izolácie z PUR peny vykonávané nástrekom uplatňujú predovšetkým pri opravách striech a k dodatocnej izolácii a zatepľovaní.

 

Porovnanie 50mm hrubej vrstv PUR PENY s inými izolačnými materiálmi a technické parametre PUR-peny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750 mm tehlový múr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 mm plynosilikát

 

 

 

 

 

 

280 mm mäkké drevo

 

 

 

 

 

130mm drevovláknitá doska

 

 

 

100 mm korok

 

 

90 mm minerálna vlna

 

 

80 mm polystyren

 

50 mm Polyuretan - PUR pena

 

objemová hmotnosť 60 +/- 10kg/m3
pevnosť v tlaku min. 0,3 MPa
koeficient tepelnej vodivosti menší ako 0,020 W/m.K
požiarne vlastnoti (podľa DIN 4102, T1) B2, odolná proti lietavému ohňu
pevnosť v ohybe 0,59 N/mm2
prehnutie 20 mm
odpor proti difúzii vod. pár 100 µ
rozmedzie teplôt použitia od -50°C do +120°C
nasiakavosť (po 28 dňoch podľa DIN 53428) cca 2obj. %
tvarová stálosť pri pôsobení tepla (podľa DIN 18159, T1) zmeny menšie ako 5%
tvarová stálosť pri pôsobení chladu (podľa DIN 18159, T1) zmeny menšie ako 2%

 

 

 

Príklady použitia PUR-PENY.

 

  • - rekonštrukcia strešných plášťov obytných domov a priemyselných stavieb
  • - utesnenie striech proti vode
  • - tepelná izolácia
  • - dodatočná protihluková a tepelná izolácia
  • - izolácia chladu a tepla v nádržiach, kontajneroch a podobne.